NASZA
MISJA

W fundacji SEALART kochamy kulturę i sztukę. Cenimy to, co wnosi w życie i wiemy, że bez niej, świat byłby szary i bez wyrazu. Wiemy także, jak wielkie znaczenie terapeutyczne może mieć w przypadku dzieci i młodych osób, które borykają się z poważnymi problemami zdrowotnymi, psychicznymi oraz – idącymi z nimi nierzadko w parze – finansowymi.

Chcemy pozbawiać świat barier, chcemy wyrównywać szansę, chcemy rozwijać talent młodych, niezwykle zdolnych osób, które nie mają możliwości samodzielnego rozwoju we własnym zakresie.

Co robimy?

W ramach naszej działalności statutowej, organizujemy cykliczne zajęcia artystyczne o charakterze warsztatowym, umożliwiamy bezpłatną naukę rozmaitych dziedzin artystyczno-plastycznych, angażujemy młodych, uzdolnionych ludzi w organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych. Zajmujemy się szeroko rozumianą edukacją i rozwojem młodych, utalentowanych artystów, którzy pod okiem profesjonalistów, mogą odmienić swoje życie, doskonaląc swój warsztat. Marzymy o tym, aby barwny, ciekawy i wielowymiarowy świat sztuki, rozjaśnił dni tam, gdzie z powodów losowych zaszło słońce.

  Chore dziecko to wielkie nieszczęście, w którym trudno odnaleźć sens. Ale my nie chcemy szukać w tym sensu. Rak odbiera maluchom dzieciństwo, radość, szczęście i należną z racji wieku beztroskę. Chcemy poprawić samopoczucie tych dzieci. Pragniemy dać im farby, kredki i inne środki wyrazu i pokazać, jak mogą ubarwić swoją codzienność, odzyskując radość życia. Artystyczne zajęcia terapeutyczne mogą mieć ogromną moc. Odciągając uwagę dziecka od choroby, pozwalają skupić się na czymś zupełnie innym, co poprzez kreatywność, wiele dostępnych technik, szerokie możliwości i nieograniczone bogactwo sztuki, może otworzyć przed dziećmi zupełnie nowe horyzonty.
  Rysunkiem w raka to bezpłatne zajęcia dla dzieci chorych na nowotwory w fundacji SEALART. Pod troskliwym okiem artystów – wykładowców, dzieci mogą odnaleźć zgubiony uśmiech, nauczyć się wyrażać trudne emocje za pomocą środków artystycznych, pokazać siebie, swoje wnętrze i wesprzeć proces terapeutyczny tym, co pomaga uleczyć serce i duszę.

  Realizując cele statutowe fundacja SEALART stworzyła fundusz stypendialny dla obecnych i przyszłych uczniów szkoły dla artystów SEALART.
  W ramach stypendium, młodzi, utalentowani ludzie, mogą realizować swoje pasje i marzenia, rozwijać kwitnący talent artystyczny i uczestniczyć w życiu sztuki, mimo realnego braku możliwości finansowych lub życiowych z własnych środków. Pragniemy, aby kultura i sztuka były dostępne dla każdego, chcemy umożliwić kontynuowanie życiowych planów w dziedzinach, w których młodzi adepci sztuki są uzdolnieni. Dzięki stypendium, mają możliwość uzyskania wsparcia na rozwój talentu, nauki dziedziny, która ich fascynuje i w której mają naturalne predyspozycje.
  Chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dla osób starających się o stypendium. Podania można składać w siedzibie SEALART przy ul. Wólczyńskiej 55.

  Działając w duchu krzewienia kultury i sztuki, fundacja SEALART organizuje wystawy i wydarzenia kulturalne, podczas których uczniowie naszej szkoły mają możliwość prezentacji swoich prac szerokiemu gronu widzów.
  Podczas wystaw malarstwa, architektury, grafiki, rysunku, młodzi adepci sztuki mają możliwość starcia się z opinią obserwatorów, zdobycia motywacji i przekonania się, jak unikalne, oryginalne i docenione są ich prace. Mogą uwierzyć, że warto inwestować energię i siły w swój rozwój, poświęcając się swojej pasji.
  Podczas wystaw i wernisaży, uczniowie poznają głębiej świat sztuki, mają możliwość nawiązania ciekawych relacji z pasjonatami, którzy rozumieją ich talent i miłość do piękna.

  Darząc świat kultury i sztuki ogromnym szacunkiem i miłością, pragniemy szerzyć jego idee i koncepcje, propagując je pośród jak najszerszego grona zainteresowanych. Organizujemy konferencje i seminaria, podczas których specjaliści, artyści, profesjonaliści, wykładowcy i wszyscy, którzy kochają świat artystyczny, mogą się uczyć, rozwijać, poszerzać swoje horyzonty, wymieniać wiedzą i zwiększać kwalifikacje. Chętnie korzystamy ze wsparcia cenionych autorytetów - nazwisk, które budzą podziw i szacunek w świecie kultury i sztuki i chcą wraz z nami poszerzać granice dostępnej edukacji.
  Dzięki takim ideom, możemy cieszyć się rosnącym zainteresowaniem dziedzinami sztuki, dokładając swoją cegiełkę do ich rozkwitu i większej popularności.

  Szanowni Państwo, Fundacja SEALART wystąpiła o status Organizacji Pożytku Publicznego, już wkrótce będzie można przeznaczyć swój 1%.
  Dziękujemy

  Kultura i sztuka powinna być obecna w życiu każdego człowieka. Wzbogaca życie, czyni je piękniejszym, pobudza kreatywne myślenie i poszerza horyzonty wyobraźni. Świat artystyczny jest pełen uroku, abstrakcji, ciekawych form wyrażania siebie, które stosowali artyści. Nie każdy jednak ma możliwość korzystania z tych dóbr i bywania z muzeach, galeriach sztuki i na wystawach. Dla niektórych z powodów bytowych i finansowych, ten świat jest zamknięty i bardzo odległy.
  W fundacji SEALART pragniemy poszerzyć horyzonty młodych, otwartych i ciekawych życia ludzi. Chcemy umożliwić im przyjaźń ze sztuką i pokazać jej piękno. Mamy nadzieję, że każdy z podopiecznych fundacji znajdzie w ten sposób własne inspiracje i odpowiedzi na pytania, których szukał.
  Kultura dostępna to program, w ramach którego organizujemy wspólne wyjścia do galerii, muzeów, na wystawy i ciekawe wydarzenia kulturalno-artystyczne. Umożliwiamy chętnym zapoznanie się z bogactwem świata sztuki, opowiadając przy tym o jego tajemnicach i ciekawostkach. Propagujemy piękno i uczymy je zrozumieć.

  Program Małe granty to jedna z wielu inicjatyw fundacji SEALART. Jego podstawowym celem jest finansowanie działań, wspierających aktywność, przedsiębiorczość i kreatywność dzieci i młodzieży w promocji kultury i sztuki.
  W ramach programu udzielamy wsparcia finansowego na pomysłowe koncepcje, których założeniem jest propagowanie inicjatyw artystycznych, których pomysłodawcami i wykonawcami jest utalentowana młodzież oraz dzieci.
  Obok wsparcia finansowego, na drodze do celu udzielamy szerokiego wsparcia koncepcyjnego, mentorskiego i organizacyjnego, pomagając wcielić w życie piękne pomysły przyszłych artystów, pokazując im, że świat sztuki stoi dla nich otworem, a ogranicza - wyłącznie wyobraźnia.

  Rozwój uczniów szkoły artystycznej SEALART jest możliwy tylko dzięki rozwojowi kadry, która trzyma pieczę nad edukacją młodych artystów. Dlatego w fundacji przykładamy szczególną uwagę do rozwoju osobistego i naukowego pracowników szkoły.
  Promujemy zdolnych, ambitnych ludzi, ułatwiając zdobywanie szerszej wiedzy, kształcenie się oraz poznawania nowych technik. Finansujemy rozmaite inicjatywy, szkolenia, wyjazdy na kursy i wystawy w kraju oraz poza jego granicami.
  Poszerzając horyzonty naszej kadry wiemy, że dokonujemy równocześnie inwestycji w możliwości naszych uczniów, którzy od początku istnienia szkoły, mogą czerpać pełnymi garściami z ogromnego doświadczenia, wiedzy i bogatych kwalifikacji wykładowców SEALART.

  Fundacja SEALART, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, krzewi idee artyzmu i nauki dziedzin sztuki w jak najszerszym gronie. Prowadzimy szkołę artystyczną SEALART, w której pod okiem profesjonalistów i specjalistów w swoich dziedzinach, możemy obserwować rozkwit i rosnącą popularność zajęć artystyczno-plastycznych, architektonicznych, graficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  Dzięki działaniom fundacji możemy wspierać finansowo tych, którzy kochają sztukę tak jak my, ale ich sytuacja finansowa nie pozwala im korzystać z płatnej edukacji ze środków własnych. Możemy organizować liczne inicjatywy dydaktyczno-naukowe, których beneficjentami są nasi uczniowie oraz kadra wykładowców, poszerzająca swoją wiedzę i kwalifikacje.

O FUNDACJI


Fundacja SEALART to organizacja, której działanie skupia się wokół promocji oraz rozwoju kultury i sztuki w przestrzeni publicznej. Działamy na rzecz utalentowanych, młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn losowych – zdrowotnych, bytowych czy materialnych – nie mają możliwości rozwijania swoich artystycznych talentów we własnym zakresie.

Zajmujemy się popularyzacją rysunku, malarstwa, grafiki i architektury. Organizujemy szereg zajęć o charakterze warsztatowym, dając możliwość nauki i poszerzania umiejętności. Marzymy o tym, aby młodzi, zdolni ludzie mogli poprzez sztukę wyrażać siebie i swoje, często niełatwe, emocje, mogli pokazać świat swoimi oczami. Chcemy wyrównać szanse, umożliwiając każdemu utalentowanemu człowiekowi pokazanie swojej różnorodności i wyjątkowości. Obok organizacji form warsztatowych, aranżujemy i promujemy także tematyczne wystawy dzieł sztuki i wiele innych inicjatyw artystyczno-edukacyjnych.

WESPRZYJ FUNDACJĘ

Szanowni Państwo,
Szanowni Przyjaciele Fundacji Sealart,

Fundacja SEALART ma możliwość działać dzięki wsparciu hojnych darczyńców. Utrzymujemy się z dotacji, a otrzymane środki angażujemy w statutowe cele fundacji, organizując warsztaty, kursy, szkolenia oraz wystawy, których beneficjentami są utalentowani, młodzi artyści, którzy z racji sytuacji życiowej, braku środków finansowych lub z powodów zdrowotnych, nie mogą samodzielnie opłacić szkoleń i rozwijać się w kierunkach, w których są uzdolnieni.

Pragniemy popularyzować i szerzyć piękno kultury i sztuki, ujednolicając szanse tam, gdzie z przyziemnych powodów, te możliwości zostały zachwiane. Chcemy, żeby zdolna młodzież miała wyrównany start. Marzymy o tym, aby przy wsparciu lokalnych artystów, sztuka zaglądała do coraz większej ilości domów, czyniąc nasze życie lepszym.

To dzięki waszym darowiznom możemy wspierać zdolnych ludzi w szlifowaniu ich zdolności, to dzięki wam możemy organizować wystawy, popularyzując kulturę i sztukę, bez was nic z tego nie udałoby nam się osiągnąć. Wszystkim przyjaciołom fundacji ogromnie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziecie o nas pamiętać. Razem możemy więcej!

Jeśli zechcesz wesprzeć finansowo działania fundacji SEALART, środki można przekazać na konto:
Bank BGŻ BNP PARIBAS: 46 2030 0045 1110 0000 0341 7460

Dziękujemy!

Dominik Dariusz Urbański, Prezes Fundacji

Wesprzyj fundację za pomocą portalu Przelewy24. Regulamin płatności

STATUT
FUNDACJI SEALART

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(TEKST JEDNOLITY Z DNIA 6 KWIETNIA 2018 R.)

„Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Nazwa Fundacji
1. Fundacja pod nazwą Fundacja SEALART, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona aktem fundacyjnym w dniu 31 października 2005 roku.
2. Nazwa fundacji zostanie zastrzeżona na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117)

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Fundacja używa znaku graficznego chronionego prawem odróżniającego ją od innych tego typu jednostek.
§ 4.
Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i zagranicą.
4. Fundacja może tworzyć oddziały stałe i czasowe, biura, zakłady, delegatury, filie oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą. Sposób wyodrębnienia organizacyjnego oraz kierowania jednostkami wskazanymi powyżej określi podjęta w tym przedmiocie uchwała Zarządu Fundacji.
§ 5.
Czas trwania Fundacji Fundacja została powołana na czas nieograniczony.
§ 6.
Organ nadzorujący
Organem nadzorującym Fundację jest Minister Kultury.

Rozdział 2
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7.
Cele i formy działania Fundacji
1. Celem Fundacji jest:
 rozwijanie świadomości roli fotografii w społeczeństwie
 promocja i wspieranie wydarzeń związanych z fotografią
 rozpowszechnianie wiedzy o fotografii – prowadzenie działań edukacyjnych
 promowanie fotografów i ich prac
 promowanie polskiej fotografii prasowej w Polsce i za granicą
 rozwijanie świadomości roli rysunku i malarstwa w społeczeństwie
 promocja i wspieranie wydarzeń związanych z rysunkiem i malarstwem
 rozpowszechnianie wiedzy o rysunku i malarstwie – prowadzenie działań edukacyjnych
 promowanie artystów, architektów i ich prac
 promowanie polskiego rysunku i malarstwa w Polsce i za granicą
2. Cele Fundacji realizowane będą głównie poprzez:
 organizowanie wystaw fotograficznych w Polsce i za granicą
 reprezentowanie polskich fotografów w kraju i za granicą
 prowadzenie działalności wydawniczej
 organizowanie spotkań, prelekcji, prezentacji
 współprace z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania w Polsce i za granicą
 Organizacja konkursu fotografii prasowej
 promowanie polskiej fotografii reklamowej w Polsce i za granicą
 inne działania realizujące cele statutowe
 organizowanie wystaw artystycznych w Polsce i za granicą
 reprezentowanie polskich artystów i architektów w kraju i za granicą
 Organizacja konkursu artystycznego
 promowanie polskiego rysunku i malarstwa
3. Działalność statutowa będzie finansowana przez Fundację.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji działań statutowych. Działalność ta powinna mieścić się w profilu działania Fundacji, w szczególności może dotyczyć usług związanych z fotografią, rysunkiem, malarstwem, architekturą i dziedzinami pokrewnymi.
5. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochody osiągane z działalności przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział 3
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 8.
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski - wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 5000 zł.
§ 9.
Dochody Fundacji
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
I. działalności gospodarczej;
II. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
III. dotacji i subwencji z Polski i zagranicy
IV. darowizn spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Rzeczpospolitej Polskiej jak i zza granicy;
V. dochodów z praw majątkowych przekazanych odpłatnie i nieodpłatnie oraz inne wpływy;
VI. sponsoringu.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje celów Fundacji.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa zarząd Fundacji. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przyjęcia przez Fundacje długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
4. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji stanowią:
I. Działalność obiektów kulturalnych
II. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
III. Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą.
IV. Działalność agencji informacyjnych.
V. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.
VI. Działalność usługowa w zakresie informacji.
VII. Działalność wydawnicza.
VIII. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.
IX. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
X. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego.
XI. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
XII. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
XIII. Pozaszkolne formy edukacji.
XIV. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej.
XV. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
XVI. Wynajem i dzierżawa.
XVII. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
5. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności, określonej w powyższym przedmiocie działalności gospodarczej Fundacji, z mocy przepisów szczególnych wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Fundacja będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
§ 10.
Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
2. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji lub z innych przyczyn jest niezbędne.
§ 11.
Finanse Fundacji
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział 4
ORGANY FUNDACJI
§ 12.
Organy Fundacji
1. Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd, który zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Fundacja dla właściwego realizowania celów statutowych może powoływać także inne organy, w szczególności Radę Fundacji, Radę Programową oraz inne, jeżeli Zarząd uzna je za konieczne.
3. Nowe organy w Fundacji powołuje jej Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu.
§ 13.
Sposób powoływania Zarządu
1. W skład Zarządu Fundacji musi wchodzić co najmniej trzech członków zarządu.
2. Liczba członków Zarządu Fundacji musi pozostawać nieparzysta
3. Pierwszy zarząd w liczbie trzech członków powołuje Fundator w składzie:
Robert Bogusławski – Prezes Zarządu Fundacji
Bogusław Dembowski – Członek Zarządu Fundacji
Karol Skurzak – Członek Zarządu Fundacji
§ 14.
Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu
1. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu następuje przez Zarząd w przypadku:
I. złożenia rezygnacji;
II. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
III. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
IV. nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu;
V. podejmowania działań na szkodę fundacji;
VI. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
4. Nowych członków zarządu powołuje Zarząd większością 2/3 głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
5. Członkowie zarządu mogą pełnić funkcje odpłatnie. 6. Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, nie uchybia zakazowi, o którym mowa w § 10 niniejszego Statutu.
§ 15.
Kompetencje Zarządu
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
I. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
II. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
III. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
IV. ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
V. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji ;
VI. organizowanie działalności gospodarczej Fundacji;
VII. podejmuje uchwały w sprawie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji;
VIII. powoływanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie nieobecności wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów "za" do "przeciw" obecnych na jego posiedzeniu członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Jeżeli ilość członków zarządu obecnych na posiedzeniu będzie stanowiła liczę parzystą, a głosów "za" i "przeciw" będzie tyle samo, wówczas o podjęciu decyzji decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Głosowanie jest jawne, a uchwały powinny być zaprotokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
§ 16.
Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach zwykłego zarządu może składać każdy z członków Zarządu Fundacji.
2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd oświadczenie składa Prezes.
3. Za czynności przekraczające zwykły zarząd uważa się zaciąganie zobowiązań przekraczających 5000 zł i przyjęcie darowizny, zapisu, subwencji lub dotacji przekraczającej 5000 zł.
Rozdział 5
ZMIANA STATUTU FUNDACJI
§ 17.
Zmiana statutu Fundacji
1. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji oraz innych postanowień statutu Fundacji.
2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji, większością 2/3 głosów w tym Prezesa, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

Rozdział 6
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 18.
Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział 7
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 19.
Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie nie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje na wniosek Prezesa Zarządu Zarząd większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji.

§ 20.
Sposób likwidacji Fundacji
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
I. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
II. wezwanie wierzycieli Fundacji W trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
III. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
IV. sporządzenie planu finansowego likwidacji j planu zaspokojenia zobowiązań;
V. ściągnięcie wierzytelności. wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
VI. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
VII. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
VIII. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego;
IX. Zawiadomienie odpowiedniego ministra.
§ 21.
Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział 8
POSTANOWIENIA RÓŻNE
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty oraz przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd Fundacji.

Powyższy tekst jednolity Statutu Fundacji został przyjęty przez Zarząd, i staje się obowiązujący z chwilą podjęcia uchwały o jego przyjęciu.”


  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Temat

  Treść wiadomości

  Fundacja SEALART

  ul. Wólczyńska 55
  01-908 Warszawa

  KRS: 0000245547
  REGON: 14033220000000
  NIP: 5213367158
  Bank BGŻ BNP PARIBAS:
  46 2030 0045 1110 0000 0341 7460

  e-mail: fundacja@sealart.pl

  Top